من همیشه از پول ج واهمه داشته م. از تصور بی پول شدن و اینکه باید بری از خانواده تقاضای کمک کنی. از فکر اینکه یه چیز گرون ب ی و اب شه و تعمیر نشه و نتونی هم پسش بدی. هرگز برای دل خودم ج بزرگ تر از پنجاه هزار تومن نکرده م و این پنجاه هزار تومن هزینه هفت کلاف کاموا و یک جفت میل شماره دو بوده که رکورد زده. همیشه سعی می کنم ارزون ترین گزینه موجود رو تهیه کنم و دو تا حساب دارم که هر ماه ته مونده حساب اصلی رو که حتما باید بالای پنجاه تومن باشه ولو به قیمت صر


بیپولیوفوبیا
منبع :
درخواست حذف این مطلب