دلــــــــ تنگــــــــــــــــــــــــــی گاهـ ـی حجـ ـم ِ دلــــتنـ ... هایـ ـمآن آنقــَ ـــ ـدر زیـاد میشود که دنیــــابا تمام ِ وسعتش برایـَمان تنگ میشود.... دلتنــگـم... دلتنـــــگ ... ی کـــــه گردش روزگــــارش به من که رسیــــد ازحرکـت ایستـاد... دلتنگ ... ی که دلتن ... هایم را ندید... دلتنگ ِ خود َم... خودی که مدتهــــ ــــ ــاست گم کـر د ه ام ... گذشت دیگر آن زمان که فقط یک بار از دنیا می رفتیم حالا یک بار از شهر می رویم یک بار از دیار… یک بار از


دلــــــــ تنگــــــــــــــــــــــــــی
منبع :
درخواست حذف این مطلب