وقتی تو پست پایینی از عبارت quot کولاک بهاری quot استفاده با خودم گفتم لابد با خودتون میگید کولاک و بهار چه ربطی میتونن به هم داشته باشن و حالا امروز خبر رسیده که تهران و کرج و خیلی از ا برف باریده .چطوره که من تو بیست و پنج سالگی هیچ خاطره ای از قدم زدن تو برف باهات ندارم؟قدم زدن زیر بارون حتیشوخی نمیکنم دست کم قدم زدن تو یه روز آفت یا ابری هم ندارم اصلا چرا هیچ خاطره ای از قدم زدن کنار تو و با تو ندارم؟ تو هیچ هوایی تو هیچ خیابونیخیلی عجیبهشاید اگر


چوپیاداموس
منبع :
درخواست حذف این مطلب