✅در نقاطی که امکان احداث ساختمان پست 63kv 20kv وجود ندارد و یا نیاز به ایجاد یک پست در سریعترین زمان است؛ تمام تجهیزات پست برروی یک کفی تریلر ساخته شده و به محل حمل می گردد. اهم تجهیزات موجود روی کفی تریلر عبارتند از ✔️قطع کننده ترانس_63kv ✔️برقگیر و ونر خط ✔️ترانسفورماتور قدرت ✔️ کوبیکل های فیدرهای وجی ترانس ✔️کوبیکل های حفاظتی و اندازه گیری ✔️ترانس کمپکت تغذیه داخلی با زمین


⚡️پست_63kv_به_20kv_سیار⚡️
منبع :
درخواست حذف این مطلب