ما بی خبریم خاطرات مدیومها قسمت دهم ما بی خبریم فرامرز ملاحسین طهرانی خاطره ای از خانم بشیری بعضی اوقات به صلاح نیست که خیلی از حرف ها و حقایق را به اشخاصی که ایشان را نمی شناسیم و یا حتی می شناسیم را بازگو کنیم. مخصوصا موضوعاتی که جنبه شخصی دارد و یا آنکه یک نوع تفکر و سلیقه و برداشت از آن موضوعات در جامعه وجود ندارد. یعنی در نزد بعضی ها شاید یک موضوعی ارزش تلقی شود و اما در نزد برخی دیگر موضوعی قامض و پیچیده و خارج از طبیعت انسانی تلقی گردد. خا


ma/bikhavarim
منبع :
درخواست حذف این مطلب