همه ما مشکل هایی داریم , چیزایی داریم که باهاشون سر و کله میزنیم و همه ی ما ...
شب ها با خودمون میبریمشون خونه , صبح ها با خودمون میاریمشون سر کار .
فکر میکنم که این بی نوایی , این درک , این تفکر , دستخوش امواج دریا شدن بدون هیچ اطمینان و امنیتی , وقتی که فکر میکنی تو اونی هستی که این بلاها سرش میاد ...

detachment (2011)