http://www.aja.ir/portal/picture/showpicture.aspx?id=6be8a3e7-04af-44e0-856a-8194d2f6f705

مراسم دانش آموخت ... جمعی از خلبانان میگ 29 و اف 5 با حضور فرمانده نیروی هوایی ... در پایگاه شهیدفکوری تبریز برگزار شد.[ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]