این مطلب مفید و ارزشمند از پایگاه علمی- پژوهشی پارس مدیر در زمینه فهرست سایت های معتبر پروپوزال و پایان نامه لاتین برای استفاده کاربران محترم ایران پژوهان به امانت گرفته شده است. این سایت نسبت به جمع آوری فهرست آدرسهای پایگاههای معتبر برای دریافت پایان نامه ها و پروپوزالهای لاتین برای دانشجویان اقدام نموده است. از انجاییکه کاربران ایران پژوهان نیز در زمره این افراد هستند، این مطلبکه اصل آن متعلق به سایت پارس مدیر است ، به امانت در سایت برای کاربران نمایش داده شده است.

آدرس منبع: http://www.parsmodir.com/thesis/thesis-latin.php

یکی از مهمترین چالشهای دانشجویان انتخاب موضوع و ایده مناسب برای پایان نامه است. در این بخش اطلاعات ۱۹ منبع بسیار مناسب و پذیرفته شده لاتین که شامل اطلاعات بسیار خوبی در زمینه پروپوزال و پایان نامه هستند، معرفی شده است.

http://wwwlib.umi.com/dissertations
این پایگاه شامل اطلاعات کتابشناختی و چکیده بیش از دو میلیون پایان نامه های دانشجویان 1000 ... جهان ( غالبا" ... ی شمالی ) در مقاطع کارشناسی ارشد و ... ی است. سالانه اطلاعات 47000 پایان نامه جدید به این مجموعه اضافه می شود. امکان دستی ... به اطلاعات کتابشناختی و چکیده پایان نامه های جهان از سال 1861 تا کنون (از سال 1997 به بعد همراه با 24 صفحه آغازین آن) از طریق نشانی فوق وجود دارد.

ادامه مطلب