دارم 2000 کلمه انگلیسی رو یاد می ... رم البته 625 کلمه رو قبلا یاد گرفتم که البته مرور اون رو توی برنامه ی انکی زیاد پی ... رش نشدم چون رفتم سراغ گرامر

الان هم تا آ ... حرف g کلمه ها رو یاد گرفتم

یک جمله برای هر کلمه پیدا می کنم - یک ع ... و تلفظ و فونتیک و معنای اون به انگلیسی با کلمات ساده و همه رو وارد برنامه انکی می کنم

انکی مثل جعبه لایتنر می مونه با این تفاوت که انکی هوشمند تره و هم تحت ویندوز و هم برای گوشی

بعضی موقع ها کلمات ساده هستند و با ع ... کارمون راه می افته ولی اگر کلمه با ع ... نشه اون رو توضیح داد مثل موفقیت باید با جمله و تعریف اون با کلمات ساده همون 625 کلمه که قبلا با ع ... یاد گرفتم لازمه


البته زمانی که 2000 کلمه رو وارد ... مرور اون ها مهمترهیاد ... ری زبان انگلیسی