کنگره استانی خانه کارگر آذربایجان شرقی برگزار شد

ایلنا: روز پنج شنبه کنگره استانی خانه کارگر آذربایجان شرقی با حضور مدیر کل اداره کار، تعاون و رفاه اجتماعی استان برگزار شد.

به گزارش ایلنا، روز پنج شنبه کنگره استانی خانه کار ... تان آذربایجان شرقی با حضور کارگران، بازنشستگان، اعضای شوراهای ... ی کار، انجمن های صنفی کارگری، مجمع نمایندگان کارگران و نیزحضورمسئولان ومدیران دستگاه های اجرایی استان ازجمله ... میراحد حسینی مدیرکل تعاون، کارو رفاه اجتماعی استان، در محل سالن عد ... خانه کارگر تبریز برگزار شد.

دبیر اجرایی خانه کارگر استان آذربایجان شرقی در آیین آغاز به کار این کنگره در سخنانی کنگره خانه کارگر را یک حلقه رابط جامعه وسیع کارگری عنوان کرد و گفت: کنگره خانه کارگر محفل کارگری برای بیان خواسته های این قشر و تجلی گاه تبیین مشکلات جامعه کارگری بوده که با حضور شریف ترین و هوشیارترین بخش کارگری استان بر اساس اساسنامه ومرامنامه تشکیل می شود.

... کریم صادق زاده تبریزی با اشاره به برگزاری این دوره از کنگره خانه کارگر در استان آذربایجان شرقی اظهار داشت: خانه کارگر استان امسال همچنین در ... ای صوفیان، شبستر و سراب نیز با حضور گسترده کارگران کنگره های شهرستانی خود را تشکیل داد و به پاس این حضور محل برگزاری کنگره ها به محفلی برای بحث و تبادل نظر در خصوص مسایل کارگری تبدیل شد.

وی افزود: باید از همه کارگرانی که با قراردادهای موقت کار، و حرکت استثماری سوداگران انسان یعنی کارهای پیمانی وکارهای روزمزد، بحران عظیم بیکاری و نادیده گرفته شدن اختیارات تشکلات کارگری گرفتار شده اند قدردانی کرد که با قامت مردانه حرکت کارگری را تحکیم می بخشند.

وی بسیاری از مشکلات صنایع بزرگ ومادر را ناشی از اجرای نادرست سیاست خصوصی سازی در ... ت قبل عنوان کرد وگفت: ماحصل همه بی لیاقتی های مدیران وقت ... ت قبلی در اجرای این سیاست سبب شد تا تعدادی از کارخانجات استان ما که به بخش خصوصی و افراد نااهل واگذار شده با تعطیلی واحدها ومتوقف شدن تولید روبرو شوند.

صادق زاده با بیان اینکه کارگران بازنشسته نیز در شرایط مناسبی قرار ندارند تصریح کرد: اکنون بیش از 70 درصد کارگران بازنشسته حداقل حقوق را دریافت می کنند و با مشکلات زیادی روبرو بوده و در برابرخانواده خود شرمنده هستند.

وی با اشاره به ... وم اجرای ... سازی حقوق کارگران بازنشسته افزود: اگر ... سازی حقوق بازنشستگان در قبال این کارگران بازنشسته که در ... ت های قبل با دریافت حداقل حقوق بازنشسته شده اند اعمال شود شرایط بهتری برای آنان فراهم می شود و ما از ... ت تدبیر و امید ، ... محترم تعاون کار و رفاه اجتماعی و نیز مدیرعامل دلسوز سازمان تأمین اجتماعی که نگاه مناسبتری به مسایل این قشر دارند می خواهیم با اعمال نظر و پیش بینی های لازم در بودجه نسبت به ... سازی حقوق بازنشستگان اقدام لازم را انجام دهند.

وی با تأکید بر اینکه بایستی در این ماههای پایان سال ... ت و مجلس با تغییر رویکرد شرایط بهتری را برای جامعه کارگری وبازنشست ... فراهم کنند به انتخابات مهم سال آینده ریاست جمهوری سال آینده اشاره کرد وگفت: سال 96 با توجه به برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای ... ی شهر و روستا سال خطیری برای کارگران وبازنشستگان است که درمدیریت اجرایی و تصمیم ... ری شهری موثر واقع شوند.