بستری شدن حجت ال گلپایگانی در بیمارستان تکذیب شد

 صبح امروز برخی رسانه ها از بستری شدن حجت ال والمسلمین محمد محمدی گلپایگانی رئیس دفتر ی در بیمارستان بهمن تهران به علت عارضه قلبی خبر داده بودند.

طبق بررسی های خبرنگارصدا و سیما این خبر صحت نداشته و تکذیب می شود.

[خبرگزاری صداوسیما]

iribnews