نامەی مەلا حەسەنی دزڵی لە مەریوانەوە بۆ فەقێیەکی برادەری خۆی بە ناوی حەمەدەمین هەمەوەندی کە لە شاری سابڵاغ بووە.

ای عازم ساوجبلاغ! عرض سلام این حزین

برخوان برای آن که نامش در دهانم انگبین

چابک هموندی که او، در وقت غارت بارها

برکنده بزها پوست را، درویش ها را پوستین

از نام او پرسی اگر، احمد امین اسمش بود

اول محمد آمده، آ نقیض لا امین

باری اگر مرسوله ای ننوشت سوی این طرف

منعش نباشد زآن مکان، گر غافل است از ما چنین