پایان نامه ها و رساله ها (theses and dissertations)
اینها اسناد کتبی تحقیقات تائید شده ای هستند که توسط دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد یا ... ی به مدت دو تا چهار سال یا بیشتر انجام شده اند، و به طور توصیفی با مرور دقیق مطالب علمی ارائه می شوند. آنها انواع مخلف نشریات همچون مقالات ژورنال، مقاله های مروری و مقالات کنفرانس را به وجود می آورند.
در ... و دیگر بخش های جهان واژه های "پایان نامه" و "رساله" کاربرد متفاوتی دارند. در ... ، یک پایان نامه اشاره دارد به یک سند تحقیقاتی برای مدرک کارشناسی و رساله برای مدرک ... ی (ph.d)، اما در اروپا و دیگر بخش های جهان پایان نامه، اغلب برای یک مدرک ... ی و رساله برای مدرک کارشناسی ارشد ارائه می شود. در برخی از مکان ها، دانشجویان لیسانس نیز پایان نامه و رساله دارند.

برگرفته از کتاب"اصول نگارش مقالات علمی" تألیف ... زهرا حجازی زاده، ... سعید جوی زاده، الهام شمس آبادی، ... مرضیه موغلی