اقدام پژوهی معاون پرورشی چگونه توانستم یاد ... ری ... را در دانش آموزانم تثبیت کنم؟
... اقدام پژوهی معاون پرورشی چگونه توانستم یاد ... ری ... را در دانش آموزانم تثبیت کنم بافرمت ورد وقابل ویرایش
اقدام پژوهی معاون پرورشی چگونه توانستم یاد ... ری ... را در دانش آموزانم تثبیت کنم؟ ... اقدام پژوهی معاون پرورشی چگونه توانستم یاد ... ری ... را در دانش آموزانم تثبیت کنم بافرمت ورد وقابل ویرایش
اقدام پژوهی حاضر شامل کلیه موارد مورد نیاز و فاکتورهای لازم در چارت مورد قبول آموزش و پرورش میباشد و توسط مدیر سایت طراحی گردیده است. این اقدام پژوهی کامل و شامل کلیه بخش های مورد نیاز در بخشنامه شیوه نامه معلم پژوهنده میباشد
چکیده:
هدف از این مطالعه و اقدام پژوهی تثبیت و یاد ... ری ... در دانش آموزان است که کارهای ذیل انجام شد: اول پرورش ریشه های فطری و احساسات مذهبی بچه ها و بعد با استفاده از مدل گروه بندی دانش آموزان و استفاده از تدریس گروه همیار و تشویق دانش آموزان که ... یاد گرفتند و تشویق ... انی که به هم گروه خود ... یاد دادند وتشویق کامل گروهی که ... زودتر از بقیه گروه ها ... یاد گرفتند باعث شد که تمام دانش – آموزان کلاس پنجم ... یاد ب ... رند و نسبت به ... و ... جماعت علاقه مند شوند.
توصیف وضع موجود
از آن جایی که یکی از محوری ترین امور زند ... بر پایی ... می باشد در ابتدای سال تحصیلی پی بردم که دانش آموازانم با مشکلات ذیل در ... مواجه هستند: 1-غلط خواندن بعضی از اذکار ... 2-عدم تسلط بر رعایت ترتیب ... 3-در هنگام ... جماعت برگشتن از قبله و خندیدن و به پایان رساندن ... زودتر از ... جماعت 4- قرائت حمد و سوره در ... جماعت 5-عدم توجه لازم بعضی از خانواده ها به امر مهم ... بعضی از اولیا اظهار می ... د که بچه های شان نسبت به خواندن ... های روزانه بی رغبت هستند همه ی این مواردباعث نگرانی و ناراحتی ام شد . و از همه ی همکاران درخواست ... که در این زمینه در پایه های خود همکاری کنند و من نیز تصمیم گرفتم از طریق اقدام پژوهی و با کمک گرفتن از اولیا و دانش آموزان وهمکاران و مدیر محترم و با مطالعه و تحقیق در این زمینه بتوانم با یافتن را ... ارهای عملی و ابتکاری و اجرای آن ها دانش آموزان را به یاد ... ری ... و ... جماعت علاقه مند کنم .چرا که اگر امروز ... خانه های مدارس را خالی یا کم جمعیت ببینیم نباید انتظار داشته باشیم که فردا صف های ... جماعت راپرجمعیت ببینیم.تصمیم به انجام این اقدام پژوهی گرفتم . تحت عنوان چگونه می توانم یاد ... ری ... را د ردانش آموزانم تثبیت کنم؟
فهرست مطالب
چگونه می توانم یاد ... ری ... را در دانش آموزانم تثبیت کنم؟ 2 چکیده: 3 مقدمه : 4 توصیف وضع موجود ( شواهد 1) 6 راه های جمع آوری اطلاعات: 7 راه حل های انتخ ... و اجرا: 8 توصیف وضع مطلوب (شواهد موفقیت در پژوهش شواهد2) 9 نتیجه ... ری و توصیه ی ما به معلمان و والدین: 10 منابع : 11

... اقدام پژوهی معاون پرورشی چگونه توانستم یاد ... ری ... را در دانش آموزانم تثبیت کنم بافرمت ورد وقابل  ویرایش اقدام پژوهی حاضر شامل کلیه موارد مورد نیاز و فاکتورهای لازم در چارت مورد قبول آموزش و پرورش میباشد و توسط مدیر سایت طراحی گردیده است. این اقدام پژوهی کامل و شامل کلیه بخش های مورد نیاز در بخشنامه شیوه نامه معلم پژوهنده میباشد چکیده: هدف از این مطالعه و اقدام پژوهی تثبیت و یاد ... ...

اقدام پژوهی


معاون پرورشی


خواندن ...


تثبیت