15میلیارد ریال از اعتبارات سوادآموزی اسان شمالی تخصیص یافت

بجنورد- ایرنا- معاون سوادآموزی اداره کل آموزش و پرورش اسان شمالی گفت: در سال جاری 15 میلیارد ریال معادل 25 درصد از اعتبارات سوادآموزی به این استان 936 هزار نفری تخصیص یافت.

مهدی مودی پنجشنبه در گفت و گو با ایرنا با بیان اینکه براساس موافقت نامه اعتبار سوادآموزی اسان شمالی در سال جاری 62 میلیارد و 472 میلیون ریال است اظهار کرد: مابقی اعتبارات تا پایان سال جاری تخصیص داده خواهد شد.
وی گفت: این میزان اعتبار برای فعالیت های سوادآموزی سال 95، اه ی که برای 10 هزار نفر پیش بینی شده و ادامه کلاس های سال قبل که آزمون آنان انجام نشده، اختصاص یافته است.
مودی با بیان اینکه از ابتدای سال جاری تاکنون 69 درصد عملکرد سوادآموزی در اسان شمالی محقق شده است افزود: از ابتدای سال جاری تاکنون 6 هزار و 879 نفر جذب سوادآموزی شده اند.
معاون سوادآموزی اداره کل آموزش و پرورش اسان شمالی با بیان اینکه سهمیه این استان در سال جاری 10 هزار سوادآموز بوده است گفت: هم اکنون 100 درصد اه دوره انتقال و دوره تحکیم و 38 درصد اه سوادآموزی در این استان محقق شده است.
طبق سرشماری سال 90 میانگین باسوادی در گروه سنی 49-10 این استان89.89 درصد بوده است.
7186/ 6042
خبرنگار: فاطمه مقدسی باجگیران** انتشار دهنده:سیدحسین قدسی