گروه سووشون آبادان از جمله گروه های موسیقی دیده شده و جوان هست که تا امروز چندین و چند اجرا در ... ای مختلف خوزستان داشته است.

این گروه یک گروه موسیقی سنتی است که متشکل از هنرمندان جوان و نوجوان خوزستانی است.

این گروه با خوانند ... و آوای مهرداد بدیعی،خواننده ی جوان بهبهانی امشب مورخ ۱ آذر ماه در تالار مارون به روی سن رفت .

این برنامه که یک ساعت و نیم به طول انجامید به نوعی اولین کنسرت رسمی مهرداد بدیعی در بهبهان محسوب می شود.

قریب به چهارصد نفر این برنامه را از نزدیک مشاهده ... د.

این کنسرت با هماهن ... و همکاری گروه سووشون و انجمن هنرمندان جوان بهبهان صورت گرفت.