ایلنا: ... کارگران معدن زغال سنگ ظزره که از روز گذشته (20 آذر ماه) در محوطه این واحد صنعتی آغاز شده بود صبح امروز یکشنبه در دومین روز از اعتراض با وعده پی ... ری مسئولان معدن موقتا خاتمه یافت.

به گزارش ایلنا، ... دو روزه کارگران معدن زغال سنگ طزره در حالی امروز یکشنبه (21 آذر)  حوالی ساعت 10 صبح موقتا خاتمه یافته که همزمان با اعتراض امروز، مدیر منطقه ای معدن با حضور در جمع معترضین وعده رسید ... به مشکلات را حداکثرتا 10 روز آینده داد.

طبق اظهرات منابع خبری ایلنا ،مدیر منطقه ای  معدن زغال سنگ طزره در حالی  به  کارگران وعده  رسید ... به مشکلاتمان را داد  که روز گذشته نیز ،مدیر عامل شرکت زغال سنگ البرز غربی درجمع کارگران معترض حاضر شده بود اما نتوانسته بود با وعده بهبود وضعیت معدن رضایت کارگران را جلب کند.

به گفته این منابع، طبق وعده های داده شد تمامی کارگران شیفت صبح  که حتی امروز یکشنبه لباس کار بر تن نکرده بودند  با اعتماد به وعده مسئولان به امید پی ... ری مطالبات صنفیشان تا حداکثر 10 روز آینده به کار خود بازگشتند.

کارگران این معدن  مدعی اند از مرداد ماه سال جاری دستمزد دریافت نکرده اند و کارفرما دلیل تاخیر در پرداخت مطالباتشان نیز وصول نشدن طلب مربوط به فروش زغال سنگ های است ... اجی از سوی ... یدارا ن عنوان کرده است.