چگونه توانستم مشکل ناخن جویدن دانش آموز م.ح را درمان کنم.

چکیده: اینجانب علی اکبر سلمانیان آموزگار پایه چهارم مدرسه شهید چمران شوقان با رشته تحصیلی

در اوایل ورودم به مدرسه درسال تحصیلی94-93در سر کلاس متوجه دانش آموزی به نام مهدی حسن زاده شدم که در میز آ ... جا گرفته بود وبدون هیچ ص ... ونطقی در حال خوردن ناخن هایش بود وبا خودش کلنجار می رفت وبه ظاهر دانش آموزی آرام اما درونش استرس و هیجان بود بعد از گذشت یک ماه تصمیم گرفتم که مشکل این دانش آموز را برطرف نمایم .از او خواستم تا به کمک خودش و خانواده اش واطرافیان مشکلش را حل نماییم.(گرگ تنها،به راحتی شکار می شود حمایت موثر زمانی پدید می اید که بین افرادی که نگرانی واسترس و علایق مشترک دارند اتحاد برقرار باشد)

در این زمینه