دورهمی خانوادگی رامبد جوان در خندوانه

دورهمی خانوادگی رامبد جوان در خندوانه , رامبد جوان آ ین قسمت خندوانه را تبدیل به برنامه ی شخصی

و خانوادگی خود کرد.

قسمت آ خندوانه با حضور نگار جواهریان به برنامه ای خانوادگی و تعریف و تمجید از یکدیگر تبدیل شد و با

سنگ تمام تبلیغاتی برای «نگار» (اثر رامبد جوان!) از انتن صداوسیما به پایان رسید.

در طول برنامه، رامید جوان و همسرش بارها از توانایی های یکدیگر تمجید کرده و ابعاد مختلف شخصیتی یکدیگر

را شکافتند و ستودند. 

[ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]