مصدومیت مرد جوان
مصدومیت مرد جوان , مردی جوان با وارد دو حلقه انگشتر تنگ به انگشتان دستش خود را به دردسر انداخت.
 مصدومیت مرد جوان
ظهر روز دوشنبه عوامل بیمارستانی در شرق تهران با سامانه 125 تماس گرفته
و اعلام د که دو انگشت مردی به علت استفاده از انگشتر تنگ
دچار آسیب دیدگی شده و به همین دلیل از آتش نشانی خواستند ضمن کمک،
در اتاق عمل بیمارستان حاضر شوند. 

[ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]
عنوان وبلاگ : خانه
منبع :
برچسب ها : مصدومیت مرد جوان با انگشتر تنگ کا را به آتش نشانی کشاند - انگشتر