آشفته از عشق:شیدا

اغاز فصل بهار:نوبهار

آگاهی:خبر

اثر آلفونس دوده:ژاک

اثر استاندال:آرماسن

اثر اسماعیل فصیح:ثریا در اغما

ارتباط تلفنی:تماس

از ایالات :مریلند

از ایالات :یوتا

از جنس فولاد:فولادین 

[ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]