انتظار اذرماه پربارش در کشور

.

* موج بارشی مناطق غربی وجنوب غرب کشور را فرا میگیرد*

خبربستک-بندرلنگه-پارسیان؛ برای روز دوشنبه در غرب هرمزگان اسمانی ابری وبا احتمال بارش ضعیف در پارسیان پیش بینی میشود

-

فعلا برای هرمزگان پیش بینی بارش نمیشود

چنانچه حرکت موجی به سمت هرمزگان مشخص شود از قبل اطلاع رسانی خواهد شد.

الله اعلم

tlgram.me/khabarbastak

لینک عضویت در کانال تلگرام⬆

با ا ین خبرهای غرب هرمزگان با ما همراه باشید.