شرکت خدماتی جوان

نظافت منازل .شرکتها. ادارات.باشگاههای ورزشی و ...
نظافت و ضد عفونی راه روها .راه پله. نرده . آسانسور
شیشه. دیوار.پارکینگ .حیاط و ....

_نظافت داخل منازل بصورت ساعتی 10/000 تومان


شماره تماس شرکت خدمات جوان :32766666-044

**شرکت خدمات جوان از کلیه علاقمندان برای همکاری دعوت به عمل می آید

شماره ی تلگرام :09142143383