شرکت خدمات جوان
با به کار ... ری پرستاران جوان ،با تجربه ،مهربان و دلسوز و متعهد
سعی در حل مشکلات شما به نحو احسن در این زمینه می باشد
پرستاری روزانه :
پرستاری از کودک عزیز شما به صورت روزانه در روز هایی که شما در مسافرت ،قرار کاری،سر کار و... می باشید
به ما پیوندید جلب رضایت شما هدف ماست
در ارومیه و تمام نقاط مختلف استان
شماره تماس شرکت خدمات جوان :32766666-044
**شرکت خدمات جوان از کلیه علاقمندان برای همکاری دعوت به عمل می آید
شماره ی تلگرام :09142143383