طنز
شباهت هرمزگان به خوزستان

هر دو استان دارای نان هستند ، البته نون هر دو معمولا به پایتخت ارسال شده و سپس یک تکه کوچک محض صدقه سری به آنها تحویل می شود.

هر دو استان دارای یک استاندار خوزستانی بودند یکی محض منافع استانی برکنار شد و البته یکی دیگه برع ... ش و در شرف برکناری هست.

هر دو استان از محرومیت در بخش توسعه ، درمان و اشتغال لذت می برند منتها هرمزگان در این زمینه با هشتصد ... تار بافت فرسوده سپر به سپر مگا ... و در صدر ج ... قرار دارد.

هر دو استان کلی منابع زیر زمینی و رو زمینی دارند اما با داشتن مدیران بسیار کوشا و زحمتکش این منابع در جاهای ضروری نظیر تهران هزینه می شود.

هر دو استان دارای مناطق آزاد هستند منتها هنوز ما نفهمیدیم این منطقه آزاد دقیقا چه منفعتی برای این دو استان داره !! از عزیزانی که در این زمینه اطلاعی دارند خواهش می کنیم در اسرع وقت با ما تماس گرفته تا ملتی از نگرانی خارج شوند.