اشعیا 38:16-20 ای خداوند , تنبیه تو مفید است و به انسان حیات می بخشد .
تو مر ... تی و شفا بخشیدی تو عمر دوباره بمن دادی .
بلی , به نفع من شد که این همه زحمت دیدم . زیرا تو مرا محبت کردی , از مرگ نجاتم دادی و همه گناهان مرا بخشیدی و فراموش کردی .
... ی در دنیای مردگان نمی تواند تو را تمجید کند , و یا به وفاداریت توکل کند .
زندگانند که تو را ستایش می کنند , چنانکه من امروز تو را سپاس میگویم .
بلی , زندگانند که برای فرزندان خود تعریف می کنند که تو امین و وفادار هستی .
خداوندا , تو مرا شفا دادی , و من در تمام روز های عمرم تو را با سرود ستایش خواهم کرد .
هللویا شکرت ای خداوندم, حمدت میگوییم, شکرت میکنیم, و جل ... میدهیم , که نجات ما و حیات ابدی ما و شفا و درمان ما از قطره قطره خون ... بر روی صلیب تضمین شده.شکر و سپاس بر نام قدوس و شایسته ات .امین امین