مدیر کل کتابخانه های عمومی استان به همراه رئیس اداره کتابخانه های شهرستان زاهدان و کارشناس امور کتابخانه های استان با حضور در زندان مرکزی زاهدان از فعالیت های این زندان در حوزه های مختلف فرهنگی ، تربیتی ، اشتغال و حرفه آموزی زندانیان بازدید نمود .

اسفندیار زیدآبادی ضمن بازدید از سالن کتابخانه مشارکتی شهید شوشتری زندان زاهدان گفت : فعالیت های ارزنده و قابل تحسینی در حوزه کتاب و کتابخوانی در زندان جاری است که نشانگر توجه خاص و نگاه ویژه مدیران و متولیان زندان به این حوزه می باشد .

وی در ادامه گفت : ارتباط نزدیک و تنگاتنگ مسئولین فرهنگی و کتابخانه زندان با اداره کل کتابخانه های استان این ظرفیت را به وجود آورده تا چه در بحث ترویج فرهنگ کتابخوانی و چه در خصوص فعالیت های جانبی کتابخانه ها همچون نشست های کتابخوان ، کارگاه های آموزشی و … فعالیت های مشترکی در کتابخانه زندان داشته باشیم .

مدیر کل کتابخانه های عمومی استان با اشاره به فعالیت های دارالقرآن زندان بیان داشت : انسان باید به فلسفه خلقت تامل داشته باشد که خداوند چرا جهان هستی را خلق نمود و چرا انسان را خلق نمود و همه این هستی را در اختیار انسان قرارداد آنگاه زندگی خود را در این مسیر قرار دهد و بهترین کتاب برای یافتن این مسیر قرآن است اما برای دست یافتن به ژرفنای فرامین الهی و آیات قرآن مجید نیاز به استفاده از شه مفسرین است از این روی کتب مختلف تفسیر قرآن در کتابخانه قرارداده شده تا مددجویان بتوانند بهره ببرند .