آبادان - ایرنا - جمعی از کارگران شاغل در بخش های خدمات شهری شهرداری منطقه 2 آبادان در اعتراض به آنچه پرداخت نشدن سه ماه حقوق و مزایای خود می نامیدند، روز چهارشنبه مقابل ساختمان شهرداری مرکزی این شهر اجتماع صنفی برگزار د.

به گزارش ایرنا بیش از 50 نفر از کارگران معترض در حاشیه این ، در گفت و گو با ایرنا مدعی شدند:در بخش های خدمات شهری منطقه 2 شهرداری آبادان مشغول به کار بوده و سه ماه است که حقوق و مزایای ما پرداخت نشده است.
آنها گفتند:با توجه به ماه مبارک رمضان از مسئولان شهرداری تقاضای رسیدگی به این مشکل را داریم اما متاسفانه هیچ پاسخگو و فریادرس ما نیست.
یکی از این کارگران به خبرنگار ایرنا گفت:با آغاز ماه مبارک رمضان با کارگرانی که از قشر ضعیف جامعه هستند اینگونه برخورد می شود در صورتی که حقوق کارمندان رسمی در زمان مقرر پرداخت می شود.
وی که خواست نامش در خبر ذکر نشود افزود: قرار بود شهرداری یک ماه معوقه حقوق پارسال ما را پرداخت کند که تاکنون از این کار سرباز زده است.
شهردار منطقه 2 آبادان با تکذیب پرداخت نشدن سه ماه حقوق کارگران این منطقه 2 ، گفت: ی روبه روی ساختمان شهرداری مرکزی آبادان انجام نشده است.
محمد حسین سیادت در پاسخ به خبرنگار ایرنا در عین حال با بیان اینکه کنندگان جمعی شهرداری منطقه 2 نیستند از ارائه توضیحات بیشتر در این خصوص خودداری کرد.
7104/3015 / 6037
خبرنگار: مسعود گادار ** تنظیم:عدنان جواهری ** انتشار دهنده: عبدالحمید راجی