اهواز - ایرنا - تعدادی از کارگران فضای سبز شهرداری اهواز خواستار تبدیل وضعیت قراردادهای خود شدند.

به گزارش ایرنا بیش از 100 نفر از کارگران فضای سبز شهرداری اهواز صبح دوشنبه با در مقابل ساختمان استانداری خوزستان، خواستار تبدیل وضعیت شغلی خود شدند. این کارگران دومین روز است که در این مکان کرده و پیش از این نیز دو در مقابل ساختمان شهرداری اهواز برگزار کرده بودند.
یکی از کارگران فضای سبز شهرداری اهواز در گفت وگو با ایرنا اظهار کرد: این کارگران با وجود چندین سال سابقه که برخی از آنها به 15 سال می رسد، هنوز به صورت حجمی با شهرداری قرارداد دارند، که این مساله باعث تضییع حقوق کارگران و محروم شدن آنها از حق تعطیلی، حق اولاد و ... شده است.
وی که خواست نامش فاش نشود افزود: بر اساس نامه ای که به دست ما رسیده در سال 89 به شهرداری ها ابلاغ شده که کارگران را تبدیل وضعیت کنند و اخباری نیز از سایر شهرداری ها داریم که اقدام به تبدیل وضعیت کارگران کرده اند.
وی ادامه داد: با وجود اعتراض چند روزه هیچکدام ازمسئولان برای پاسخگویی به کارگران حاضر نشده اند.
وی تصریح کرد: کارگران شهرداری به رغم شرایط کاری سخت، دستمزد بسیار ناچیزی در حدود یک میلیون تومان دریافت می کنند که باعث شده همه کارگران در مضیقه باشند.

*تبدیل وضعیت شایعه است
معاون خدمات شهری شهردار اهواز همچنین در گفت وگو ایرنا، ابلاغ بخشنامه تبدیل وضعیت نیروهای خدمات شهری شهرداری ها را تکذیب کرد.
علیرضا حلاج افزود: بخشنامه تبدیل وضعیت نیروهای موسوم به 'حجمی' تنها برای کارکنان اداری فارغ حصیل مقطع لیسانس است که در آزمون استخدامی سراسری پذیرفته شده باشند و سایر کارکنان مشمول این مصوبه نیستند.
وی تبدیل وضعیت کارگران شهرداری ها را یک شایعه دانست و گفت: بر اساس اخباری که داریم هیچکدام از شهرداری های کشور کارگران خدماتی خود را تبدیل وضعیت نکرده اند و در صورت ارائه مستندات از سوی کارگران شهرداری اهواز، این مساله را پیگیری خواهیم کرد.
بر اساس این گزارش، کارگران شهرداری اهواز که از حدود ساعت 8 آغاز شده بود، تا ظهر طول کشید اما به گفته کارگران هیچکدام از مسئولان برای پاسخگویی حاضر نشدند.
خانه کارگر خوزستان تا کنون بارها نسبت به نحوه پرداخت حقوق کارگران شهرداری ها در استان اعتراض کرده اما تا کنون تغییری در وضعیت آنها حاصل نشده و هر چند یک بار شاهد تعدادی از کارگران هستیم.

7151/6002
خبرنگار: نادره وائلی زاده**انتشار دهنده :کبری آقازری