✅در نقاطی که امکان احداث ساختمان پست 63kv/20kv وجود ندارد و یا نیاز به ایجاد یک پست در سریعترین زمان است؛ تمام تجهیزات پست برروی یک کفی تریلر ساخته شده و به محل حمل می گردد.

اهم تجهیزات موجود روی کفی تریلر عبارتند از:

✔️قطع کننده ترانس_63kv

✔️برقگیر و ونر خط

✔️ترانسفورماتور قدرت

✔️ کوبیکل های فیدرهای وجی ترانس

✔️کوبیکل های حفاظتی و اندازه گیری

✔️ترانس کمپکت (تغذیه داخلی با زمین)