از رو مه وطن امروز به قلم استکی:

شاید یکی از مهم ترین فرازهای مناظره اول انتخابات ریاست جمهوری چالشی بود که بین قالیباف و بر سر وضعیت اشتغال شکل گرفت. قالیباف بر وعده محقق نشده تاکید کرد و از اساس آن وعده را کذب خواند و قالیباف را به دروغگویی متهم کرد و در نهایت اما کمتر از ری از دقیقه وعده همزمان با ادامه مناظره در فضای مجازی منتشر شد و قالیباف هم اگرچه اجازه پخش را پیدا نکرد اما تصویر این وعده را از سایت رئیس جمهور نشان مردم داد تا بگوید چه ی دروغ می گوید. اما واقعا وعده چه بود و چه شد و بر سر وضعیت اشتغال کشور در 4 سال اخیر چه آمده است؟!
ادامه مطلب