کارشکنی خارجی تلفن ۶۰۰ روستای ایران را قطع کرد

معاون ارتباطات گفت: ارتباط تلفن ثابت روستاهایی که به دلیل عدم سرویس دهی خارجی قطع شده است تا ۴۸ ساعت آینده برقرار می شود.

خبرگزاری صداوسیما

iribnews