سلام

خدا کنه که خوب باشید

دمای حال حاضر اینجا 14- است...

داریم یخ میزنیم....

امروز مراسم هفتم هم هست :( .... خدایا ما مشکلی نداریم به مردم رحم کن توی اهل قبور یخ نزنن


اینجا تازه شروع سرما هستش... سال 86 به 31- رسید

پارسالم تا 27- رفت

دعامون کنین