منصور حقیقت پور

... سابق اردبیل در خصوص طرح شعار مگا پروژه: آقای استاندار برایتان متاسفم

... سابق اردبیل در مجلس شوای ... ی گفت: متاسفم برای ... انیکه شعار مگا پروژه مطرح می کنند ولی هنوز بعد از گذشت ی ... ال و ... نتوانسته اند زمین پالایشگاه را تحویل دهند. منصور حقیقت پور ... سابق اردبیل در مجلس شوای ... ی در گفتگو با خبرنگار ، با انتقاد از استاندار اردبیل گفت: متاسفم برای ... انیکه شعار مگا پروژه مطرح می کنند ولی هنوز بعد از گذشت ی ... ال و ... نتوانسته اند زمین پالایشگاه را تحویل دهند. وی اظهار کرد: با توجه به این وضعیت چگونه باید انتظار داشت که این افراد بتوانند زمینه حضور سرمایه گذار را فراهم کرده و از آنها حمایت کنند. در آبان ماه سال گذشته بود که منصور حقیقت پور در جمع خبرنگاران از دریافت مجوز احداث یک پالایشگاه با ظرفیت 20 هزار بشکه ای در اردبیل خبر داده بود که ظرفیت بکار ... ری 300 نفر را داشت.