دستیار ویژه رییس مجلس در امور بین الملل از دیدار بن سلمان در پاریس با مریم رجبی خبر داد.

عبداللهیان در توییت خود به سه زبان عربی، فارسی و انگلیسی نوشت: «ولیعهد عربستان از روی استیصال با تروریست تاریخ مصرف گذشته مریم رجبی در پاریس دیدار کرد. او عربستان را متلاشی می کند ... پیامد حمله احتمالی حامی اش (ترامپ) به و متحد نامشروعش نتانیاهو ش ت قطعی و نعره زدن از شدت درد خواهد بود.»