خدمات حمل ونقل درارومیه

شرکت خدماتی جوان

ارائه دهندۀ کلیه خدمات حمل ونقل درتمام نقاط استان وشهرستان های استان میباشد:ازجمله

-آژانس کرایه خودرو بدون راننده جوان

-آژانس کرایه ماشین عروس جوان

-کرایه واجاره هواپیمای خصوصی جوان

-کرایه واجاره هلیکوپترخصوصی جوان

درصورت نیازدرارومیه وکل نقاط استان در خدمتتان هستیم

شماره تماس32766666-044

32754452-044

شماره تلگرام09142143383