شرح خبر:

غلامرضا عباسی رئیس هیأت مدیره کانون عالی انجمن های صنفی کارگران ایران در بیست و دومین نمایشگاه مطبوعات در بازدید از غرفه باشگاه خبری فارس (توانا) گفت: افزایش دستمزد کارگران و درنظر گرفتن نظرات ... کارگران و کارفرمایان در اصلاحیه قانونکار از درخواست های کانون عالی انجمن های صنفی کارگران ایران است.

وی تأکید کرد: حداقل حقوق کارگری در ایران به هیچ وجه پاسخگوی معیشت خانواده نبوده و حتی این رقم پاسخگوی 8 روز زند ... نخواهد بود.

عباسی افزود: پایین بودن دستمزد کارگران از دغدغه ها و معضلات جامعه کارگری بوده و باید به گونه ای تنظیم شود که به واقعیت های معیشتی نزدیک باشد.

وی ... ت را محور اصلی در تعیین دستمزد معرفی کرده و گفت: با توجه به اینکه در شورای عالی کار، ... ت در دو نقش کارفرمای بزرگ و حاکمیتی ظاهر می شود، بنابراین نظرات تعداد اندک نمایندگان کارگری در مصوبات شورای عالی کار اثرگذار نیست.

رئیس هیأت مدیره کانون عالی انجمن های کارگران ایران، تشریح کرد: کمیته های دستمزدی با توجه به وظیفه این کانون، همه ساله در سطح کشور ایجاد شده و بررسی هایی را براساس معیشت، تورم و دیگر مسائل جامعه کارگری انجام داده و نتایج نهایی پس از ارسال به دفتر مرکزی کانون عالی به شورای عالی کار ارسال می شود.

وی افزود: نتایج صورت گرفته باید به صورت سه جانبه یعنی توسط ... ت، کارگر و کارفرما بررسی شده و تصمیمات نهایی اتخاذ شود، اما در این میان به دلیل فقدان صداقت کافی، نظرات جامعه کارگری به طور کامل اعمال نمی شود.

عباسی نقش حاکمیت ... ت را در تصمیم ... ری های یکجانبه مؤثر دانست و گفت: ... ت در بسیاری از تصمیم ... ری ها در خصوص جامعه کارگری به خصوص اصلاح قانون کار به صورت یکجانبه عمل کرده و این ن ... یتی کارگران را در پی دارد.

وی جامعه کارگری را نجیب ترین قشر جامعه دانست و افزود: اعتراض کارگران و تشکل های رسمی کارگری در جهت تأمین معیشت اجتماعی بوده و تجربه نشان داده این قشر در صحنه های انقلاب و نظام از اولین ها و پیشگامان هستند.

عباسی، اصلاح قانون کار را از دیگر موضوعات بسیار مهم در جامعه کارگری عنوان کرده و افزود: ... ت برخلاف آنچه که در برنامه پنجم، مجلس را مکلف به اصلاح قانون کار با نظر شرکای سه جانبه و با مؤلفه های مشخص کرده بود، متأسفانه نظرات جامعه کارگری و حتی کارفرمایان را لحاظ نکرده و لایحه مورد نظر را به صورت یکجانبه تقدیم مجلس کرده است.

رئیس هیأت مدیره کانون عالی انجمن های کارگران ایران تأکید کرد: با وجود همه اعتراضات، ... ت هیچ توجهی نکرده و نظرات قشر کارگران را که همراه با خانواده هایشان بیش از نیمی از جمعیت کشور را تشکیل می دهند، درنظر نگرفته است.

وی افزود: گوش شنوایی برای شنیدن دغدغه ها و معضلات کارگران و نمایندگان جامعه کارگری وجود نداشته و کانون عالی به عنوان ... رسمی کارگران اعتراضی جدی دارد.

عباسی گفت: آنچه به مجلس شورای ... ی ارسال شده، باید عودت داده شود و پس از اعمال نظرات جامعه کارگری و کارفرمایی، برای بررسی به مجلس برده شود.


خبر تصادفی:
هوای آلوده تهران همیشه یکی از اصلی ترین موضوعات برای انتقاد بوده است.جمعیت تهران بسیار زیاد شده و روز به روز نیز زیاد تر میشود.این امر باعث شده که نتوان تردد خود رو ها را در سطح شهر کنترل کرد و ترافیک شدید همراه با آلود ... زیاد در شهر بوجود بیاید.کنترل این مشکل سال هاست مه مورد بررسی قرار دارد اما نتیجه ای حاصل نشده و تهران همچنان یکی از شلوغ ترین و مثیف ترین شهر های دنیا است که برای تنفس در این شهر مشکلات زیادی وجود دارد.