کلیدی نباش که تنها یک قفل را باز کنی

بلکه کلید سازی باش که

بتوانی هر قفلی را بگشایی

mohammad-erfan.mihanblog.com

sheroerfan.blog.ir

عرفان و اعتراض