پنجمین جلسه ستاد ساماندهی امور جوانان شهرستان حاجی آباد با حضور جهان ... ری فرماندار و دانشور مدیر کل ورزش و جوانان استان هرمزگان برگزار گردید .

به گزارش روابط عمومی اداره ورزش و جوانان شهرستان حاجی اباد پنجمین جلسه ستاد ساماندهی امور جوانان با حضور جهان ... ری فرماندار ،دانشور مدیر کل ورزش و جوانان استان هرمزگان ،خواجه فینی معاونت امور جوانان اداره کل ورزش و جوانان هرمزگان روز ... مورخه 95/9/23 در محل سالن جلسات فرمانداری حاجی اباد برگزار گردید .

در این جلسه جهان ... ری فرماندار شهرستان با بیان اینکه جوانان سرمایه های کشور هستند و سرمایه گذاری در حوزه جوانان یعنی سرمایه گذاری در آینده کشور و هرچه سرمایه گذاری این حوزه با برنامه و منسجم تر باشد تاثیر مستقیم و مثبت در آینده اجتماع و کشور دارد و اینکه نگاه ... ت تدبیر و امید توجه به امورات جوانان است خواستار مشارکت تمامی دستگاههای عضو در برنامه های ستاد ساماندهی جوانان شهرستان شدند.

سپس دانشور مدیر کل ورزش و جوانان استان هرمزگان افزود:یکی از برنامه های حوزه جوانان مشارکت جوانان در تصمیم ... ری و فعالیت های اجتماعی از طریق تاسیس سازمان های مردم نهاد (سمن)می باشد که از این طریق جوانان ضمن شراکت در تصمیم ... ری ها انجام برخی امورات را در دست گرفته که ضمن کمک به ... ت خود را صاحب فکر و ... شه مستقل می داند و اداره کل ورزش و جوانان استان هرمزگان نیز به نوبه خود به این سمن ها (سازمانهای مردم نهاد)جهت انجام فعالیت کمک نموده و همیشه حامی آنان است .

وی همچنین در این جلسه سی میلیون ریال جهت ... ید تجهیزات ورزشی به زندانیان شهرستان حاجی اباد تخصیص داد.

در ادامه نیز خواجه فینی معاون امور جوانان اداره کل ورزش و جوانان استان هرمزگان نیز با بیان اینکه امروزه 20سمن از طریق اداره کل ورزش و جوانان استان هرمزگان به ثبت رسیده و در استان مشغول انجام فعالیت است افزود:

سازمان های مردم نهاد معمولا در جهت پیشبرد اه ... اجتماعی در جامعه فعالیت می کنند ودر حالی که جزئی از ساختار ... ت محسوب نمی شوند اما نقش بسیار مهمی بعنوان واسطه بین اجتماع و ... ت دارند که از خدمات این سازمانها هم ... ت و اجتماع بهرمند و هرچه تعداد سازمانهای مردم نهاد در جامعه بیشتر باشد تاثیر مثبت در بهبود شرایط اجتماعی دارد .