با عرض سلام.


طبق توافق به عمل آمده در جلسه سرگروه های مناطق با، طراحی سوالات برای مناطق به شرح ذیل بوده است.


پایه هفتم: دماوند - بهارستان - ری 1 و ری 2

پایه هشتم: ... شهر - شهرقدس - رباط کریم - فشافویه - رودهن

پایه نهم: پاکدشت - قرچک - پیشوا - ورامین - شهریار


خواهشمند است آزمون در سه بخش listening به همراه اسکریپت فایل صوتی برای صدا برداری، speakingمانند نمونه ای که در گروه قرار داده شده و reading and writing , طراحی و تا آ ... این هفته به ایمیل [email protected] ارسال شود.